Какво трябва да съдържа една оферта за опаковки?

Какво трябва да съдържа една оферта за опаковки?
Как клиентите да се ориентират и как да сравняват цената на дадена опаковка, кутия, хартиени чанти? Как да сравняваме офертите на различните производители? Когато се сравняват цени, изключително важно е Клиентът да има яснота за услугата, която плаща.

Тук маркираме основните параметри, които трябва да са посочени във всяка оферта.

Конструкция: каква е конструкцията на съответните опаковки?
Възможности – твърда кутия, сгъваема кутия, твърда сгъваема кутия, сглобяема щанцована кутия, тубус, кръгла каширана кутия. Изисквайте мостра от същите опаковки – кутии, така ще имате представа точно какво поръчвате и съответно как ще се ползват готовите опаковки, кутии.

Материал: какъв е материалът от който ще се работят кутиите? Когато сравнявате цена на опаковки изисквайте всяка оферта да съдържа описани точни параметри на материала: коя е фирмата производител, искайте името и серията на хартията или картона, ВАЖНО е да бъде посочен колко гр/м2 е материалът от който ще се работят поръчаните опаковки. Изисквайте мостра от съответния картон или хартия от който ще се работят вашите кутии.

Размер: в офертата трябва да бъде посочено ясно – размерите вътрешни ли са или външни, много често се дават външни размери и след това, ако изделието, което ще се слага в кутията е с точна геометрия не влиза, не ляга достатъчно добре в отвора на поръчаната луксозна кутия.

Печат: задължително е да бъде описана технологията за печат: офсетов печат, сито печат, УВ лак, топъл печат, сухо преге или релефен печат. Ако има възможност за мостра предварително – изисквайте я.

Допълнителна обработка: Тук има много подробности, не е възможно да се опишат всички, само ще маркирам най-често срещаните засечки. Когато Клиентът иска да се направи допълнителен ефект в/у негова опаковка, много често се оферира нещо, което е невъзможно да бъде направено. Пример: пантонски цвят за топъл печат, изпъкнал релеф в/у мукава 2 мм, ламинат в/у арт релефна хартия – това са технологично неизпълними процеси, но все по-често се срещат в практиката. В този случай искайте мостра, за да видите подобен ефект реализиран.

Срок: при офериране се дава срок, моля обърнете внимание. Преди да платите авансово съгласувайте срока в проформа фактурата с точни работни дни. И задължително изисквайте неустойки при забавяне от страна на производителя. Това е още една застраховка за коректно спазване на срока.

Еднократни разходи: Винаги изисквайте разходите за матрици, клишета и конструкция да бъдат посочени отделно от цената на поръчаните опаковки. По този начин ще видите истинската себестойност на изделието и ще избегнете тези еднократни разходи да бъдат отново включени в цената на единична кутия, опаковка при повторна поръчка.

Яснота: Преди поръчка изяснете всичко описано по-горе и много внимателно прегледайте всички параметри, детайли и размери на вашите опаковки

Комуникации: Изисквайте в писмен вид всички параметри и всяка промяна на срокове и технология.

разработено от creativedesign.bg