За нас

Ние сме учеща се организация.

Работим и учим ефективно с фокус за допринасяне на стойност.  Усилията ни са насочени да преобразяваме продуктите на нашите клиенти чрез създаване на опаковки без аналог. Постоянният стремеж да учим, индивидуалния подход към всеки проект и реализацията на целите на нашите клиенти са най-важни.

Сътрудничим и партнираме в много проекти Pro bono за различни каузи.

BG16RFOP002-2.073-0277 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Обща стойност: 10 000 лева

ЗА ПРОЕКТА

На 04.11.2021 г. ЛУКСПАК ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-5923-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Обща стойност: 50 000 лева

ЗА ПРОЕКТА

разработено от creativedesign.bg