За нас

Ние сме учеща се организация.

Работим и учим ефективно с фокус за допринасяне на стойност.  Усилията ни са насочени да преобразяваме продуктите на нашите клиенти чрез създаване на опаковки без аналог. Постоянният стремеж да учим, индивидуалния подход към всеки проект и реализацията на целите на нашите клиенти са най-важни.

Сътрудничим и партнираме в много проекти Pro bono за различни каузи.

Prilojenie 3.1_OP 1 Tehnicheska specifikacia М1

Prilojenie 3.1_OP 2 Tehnicheska specifikacia M2

Prilojenie 3.1_OP 3 Tehnicheska specifikacia М3

Prilojenie 3.1_OP 4 Tehnicheska specifikacia М5

Prilojenie 3.1_OP 5 Tehnicheska specifikacia М6

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160 – OP1

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160 – OP2

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160 – OP3

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160 – OP4

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160 – OP5

Prilojenie 3.5_Obrazec na Dogovor

Prilojenie 3.6_Мetodika_za_ocenka_PMS 160

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Prilojenie II na Dogovor

разработено от creativedesign.bg